De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Jeugdkerk

Klik op afbeelding voor vergroting

Een keer per maand is er voor de jeugd in de leeftijdsgroep 12 t/m 17 jaar op zondag morgen Jeugdkerk van 10.00 - 11.00 uur. Er worden o.a. maatschappelijke thema's behandeld. Bij het uitzoeken van de onderwerpen proberen we aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Soms werken we een aantal keren aan hetzelfde thema en op andere momenten wisselt het onderwerp per keer. We proberen ieder thema met een Bijbelse grondslag te benaderen. Spel, creativiteit en diepgang gebruiken wij om de Jeugdkerk vorm te geven.

Dit jaar willen wij de nadruk leggen op een Jeugddienst, dat wil zeggen samen met de jongeren een dienst in de kerk gaan opzetten en uitvoeren. Vervolgens zijn we dit jaar bezig om samen te werken met andere Jeugdkerken in de regio Den Haag en omstreken. We willen bijvoorbeeld een Jeugddienst van een andere kerk bijwonen.

Bovendien gaan we soms opstap, dit jaar willen we naar een stadsklooster gaan. Rond de kersttijd hebben ze in het stadsklooster allerlei soorten kerststallen en daarbij kunnen we in gesprek gaan met een broeder.

De leiding wordt gevormd door drie enthousiaste mensen. Dit zijn:
    - Marleen Wagner
    - Jantine Wignand
    - Robin Vellinga

Klik op afbeelding voor vergroting

Samen aan Tafel

Naast de Jeugdkerk komen we eens in de zes weken op vrijdagmiddag samen. Wij koken dan een uitgebreide maaltijd voor ongeveer 40 man. Dit vindt plaats in de Bosbeskapel, aldaar hebben we een grote keuken. Onder leiding van drie volwassenen gaan de jongeren aan de slag. Iedere jongere mag zijn taak kiezen die bij hem of haar past, dat verschilt van snijwerk, kookwerk of de tafel dekken, de gasten ontvangen en het eten serveren. Het leuke van dit 'Samen aan Tafel' project is dat iedereen mee telt, dat wij op deze manier mensen samen aan tafel brengen en gezellig met elkaar gaan eten.

Interesse voor de jeugdkerk of Samen aan Tafel? Voor meer informatie of een keer mee willen kijken bij de Jeugdkerk, dan neemt u contact op met marleenwagner@gmail.com.

Jeugdkerk platform

Twee a drie keer per jaar komt de Jeugdkerkleiding samen met andere Jeugdkerkleiders vanuit de regio Den Haag en omstreken. Samen proberen we de Jeugdkerk actief, laagdrempelig en boeiend te houden. Dit jaar willen we samen activiteiten gaan ondernemen, bijvoorbeeld een jeugddienst van elkaar bijwonen of samen een stadsklooster bezichtigen.

Jongeren gespreksgroep

Voor de jongvolwassenen rond de 20 en 30 jaar is er een jongerengespreksgroep. Het gesprek wordt geleid door een dominee van het cluster Zuidwest. Samen wordt een onderwerp bedacht, verdieping in het geloof staat centraal. Voor meer informatie 'of om een keer het gesprek bij te wonen kunt u contact opnemen met jongerengespreksgroep@denhaag-zuidwest.nl.

Jeugdkerk Agenda

Datum Tijdstip Locatie Bijzonderheden
zo 13-01-2019 10:00 u Bosbeskapel Jeugdkerk

Meer informatie over de Jeugdkerk kunt u lezen op de algemene Jeugd pagina van de PGG ZuidWest