De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

11 april 2021 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Wijkdiaconie
- STEK
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Locatiecommissie
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Kerkdiensten voorlopig alleen via internet
De kerkenraad heeft besloten dat we ons met onze kerkdiensten richten naar wat veel andere organisaties en instellingen vanwege de grote druk op de gezondheidszorg is opgelegd: geen samenkomsten.
Dit uiteraard met pijn in het hart, een pijn die op zeer veel plekken in de samenleving gevoeld wordt, en daar vaak nog heviger.
Dit betekent voorlopig alleen internetdiensten zonder Gemeenteleden vanuit de Bosbeskapel.
Half april komt de overheid met een persconferentie en zullen we ons naar aanleiding daarvan opnieuw moeten beraden voor de komende tijd. Laten we voor de komende weken creatief zijn en bedenken hoe we misschien toch samen met iemand die alleen is, een kerkdienst zouden kunnen beluisteren of een moment van samenzijn kunnen delen.

Naar boven

Van het Predikantenteam

Moment van verstilling
Door verschillende gemeenteleden is gevraagd of er iets meer ruimte kan zijn voor een verstilde overgang van de drukte van alledag naar de sfeer van de kerkdienst van zingen, bidden en luisteren. Wij willen dit wekelijks met elkaar beleven: na het welkom van de ouderling van dienst kondigt de ouderling een moment van verstilling aan, geleid door orgelmuziek. Na zo'n twee minuten verstillend orgelspel maken we de overgang naar de aanvang van de dienst: de organist rond de verstilling af, het valt even 'echt' stil waarna de organist zoals anders het voorspel inzet van het aanvangslied, we allen gaan staan, licht wordt aangedragen en we ons aanvangslied zingen. Graag horen de leden van de liturgiecommissie in de loop van januari hoe u dit ervaart om te bezien of we er op die manier mee door kunnen gaan.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen. De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij ds. Martin Koster.

Bericht van overlijden
Een aantal gemeenteleden ontvangt enkele dagen na het overlijden van een gemeentelid een e-mailbericht hierover. Wilt u ook op deze manier kennis nemen van een bericht van overlijden, dan kunt u dat via een email bericht melden aan Martin Koster, E: m.koster@kpnplanet.nl. Hij voegt dan uw e-mailadres toe aan de verzendlijst.

Dinsdag 13 april - Meditatief moment op dinsdagnamiddag
Op dinsdag 13 april is er om 16.30 weer een meditatief moment vanuit de kerkzaal, dit keer verzorgd
door Kjell Wagner.
Het moment is zowel rechtstreeks te beluisteren als later terug te luisteren.
Dit via de bekende websites: www.kerkomroep.nl en www.bosbeskapel.nl

Huwelijkszegening
Op vrijdag 16 april is het 25 jaar geleden dat Ineke Pieters en Jeroen Rosier elkaar hun jawoord gaven ten overstaan van familie en vrienden en van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Trouwen voor de kerk is er toen niet van gekomen en dat lijkt hen nu een goed moment. En, ze zouden dat graag in de Bosbeskapel doen voor de gemeenschap van de Bosbeskapel en van de Lutherse kerk van Den Haag waar ze eveneens toe behoren.
Op 16 april, de dag dat zij in 1996 in het huwelijk traden, zal om 11.00 uur in de Bosbeskapel de trouwdienst gehouden worden. Graag hadden we gelegenheid gehad om daar in grote getale bij aanwezig te zijn maar dat zal helaas niet mogelijk zijn. Wel wordt de dienst uitgezonden via www.kerkomroep.nl en we gaan pogen om als gemeenten het bruidspaar 'digitaal' toe te zingen. We zien met hen en hun drie kinderen uit naar een feestelijke dienst.

LichtDelen - nieuwe vestiging
Al lange tijd had LichtDelen, de pioniersplek van onze wijkgemeente, de droom om een eigen pand te bezitten. Deze droom is eindelijk werkelijkheid geworden! Sinds maart is LichtDelen namelijk in het bezit van een pand aan de Schwerinkade 30, vlak bij de Abdijkerk.
Er zijn veel ideeën om in en met dit pand de activiteiten van LichtDelen uit te breiden, zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Wanneer dat zo is bent u uiteraard van harte welkom om LichtDelen te komen bezoeken in het nieuwe pand en ook mee te doen met de activiteiten. Voor nu moeten er echter eerst nog wat dingen (verbouwen, verven etc.) gebeuren voor het zover is.
Kunt u niet wachten en bent u nu al benieuwd? Neem dan contact op met pionier Louise den Hoed via
E: info@lichtdelen.nl | T: 06-34689227

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
Arend en Marjolein Groeneboer.

Ophalen van zondagsbrief en liturgieblad
Vrijdagmiddag tussen half vijf en half zes kunt u in de Bosbeskapel het
liturgieblad + zondagsbrief ophalen om te bezorgen bij een ander of om
voor uzelf mee te nemen. Uiteraard kunt u ze ook per e-mail laten opsturen
of terugvinden op de website van de Bosbeskapel.
Maar sommigen hebben graag een papieren exemplaar.

Speciaal Pastoraal- & Diaconaal telefonisch contact op de dinsdagmiddag
Op de dinsdagmiddag kan ieder die dat wil tussen half drie en half vijf telefonisch contact leggen met de Bosbeskapel. Daar zullen de predikant, de pastoraal werker (Sandra den Hollander), een diaken, de voorzitter van de locatiecommissie (Marga van Arendonk) en wellicht nog enkele mensen aanwezig zijn om met u te spreken.
U kunt bellen omdat u bijvoorbeeld een vraag hebt over boodschappen doen, of dat u aanbiedt om een ander praktisch te helpen. Ook kunt u bellen om gewoon even een gesprekje te hebben met één van de aanwezigen. Of u heeft bepaalde vragen of ideeën die u wilt delen. Er zijn drie telefoonlijnen waarop u kunt bellen:
      - 070-406 5871
      - 06-4183 6659
      - 06-5428 0786

Kerkdiensten in deze lockdown tijd
In de Bosbeskapel richten we ons, net als veel kerken, naar de maatregelen van de overheid en de adviezen van de landelijke kerk. We zenden nu vanuit de kerkzaal de kerkdienst uit met een minimaal aantal medewerkenden om de risico's op besmetting zo klein mogelijk te houden. Zodra het verantwoord lijkt, zullen we dit aantal weer uitbreiden. Hopelijk kan dat al spoedig.
Laten we voor de komende weken creatief zijn en bedenken hoe we misschien toch samen met iemand die alleen is, een kerkdienst zouden kunnen beluisteren of een moment van samenzijn kunnen delen.

De internet-kerkdiensten zijn zoals altijd te beluisteren op www.kerkomroep.nl en via de website van de Bosbeskapel. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met ds. Koster.

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Collecten
Het is weer mogelijk om in de kerk uw bijdrage aan de collecte te geven. Dat gebeurt nu aan het einde van de dienst in plaats van tijdens de dienst. Bij de uitgang van de kerkzaal hangen aan weerszijde van de deur twee collectezakken. Daar kunt u uw contante geld of collectebonnen deponeren. Zo probeert de diaconie stap voor stap het collecteren van contant geld en collectebonnen weer in te voeren. U wordt over elke volgende stap geïnformeerd.

Zondag 11 april - 1e collecte: Diaconale collecte Zomerstek en Winterstek
Zomerstek en Winterstek vormen een tweeluik van activiteiten van het diaconaal ouderenwerk, uitgevoerd door Stek ouderenwerk. Winterstek kon helaas niet doorgaan dit jaar, Zomerstek gaat hopelijk haar zestiende seizoen in, in aangepaste vorm. In dit project wordt in de stille wintermaanden en zomermaanden een keur aan activiteiten aangeboden voor mensen die niet op vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de stad. Van harte aanbevolen!
Behalve geldelijk kunt u Zomerstek ook steunen door een activiteit te verzorgen voor de komende editie. Heeft een bijzonder talent dat u met anderen wilt delen? Neem dan voor 2 mei contact op met Anita del Monte Lyon.
Zomerstek is gepland tussen 19 juli en 27 augustus.
Meer leest u op: https://www.stekdenhaag.nl/zomerstek

Collectebonnen
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. er hoeft minder cash geld afgestort te worden bij de bank. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

Vakantiebonnen / vakantietassen voor kinderen in kwetsbare gezinnen
De wijkdiaconie Zuidwest heeft dit jaar, evenals vorig jaar € 1000,- aan Stek beschikbaar gesteld voor vakantiebonnen voor kinderen in kwetsbare gezinnen, in Zuidwest voor o.a. kinderen van cliënten van de Sociale supermarkt.
Kerk in Actie biedt wederom in 2021 vakantietassen aan voor de groep kinderen in kwetsbare gezinnen. Wie, naast de actie van de wijkdiaconie, bij Kerk in Actie vakantietassen wil bestellen, kan dit doen via Kerk in Actie/Vakantietassen. Voor het vullen van de tassen kan eventueel een beroep gedaan worden op de eigen gemeente.
Daarbij kan o.a. gedacht worden aan speelgoed en kortingsbonnen voor lokale uitstapjes.
Nico Tetteroo

Telefooncirkel Abdijkerk
In de Abdijkerk is in september 2016 een, volgens de deelnemers, goed draaiende telefooncirkel gestart met gemeenteleden van de Abdijkerk en de Bosbeskapel. De telefooncirkel is 3 dagen in de week actief: maandag, woensdag en vrijdag, starttijd 9.15 uur. Eventueel kan men ervoor kiezen om maar één dag in de week (op maandag) mee te doen. Ons gemeentelid Jan Heidema (Abdijkerk) opent de 1e cirkel, waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen. De laatste deelnemer belt Jan Heidema om de cirkel af te sluiten. In een recent gestarte 2e cirkel, met 'als starter' Cees Baaijen, is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Ineke Rhebergen, diaken Bosbeskapel, E: ineke@sjisjmisj.nl of met Nico Tetteroo, Abdijkerk, M: 06-4456 8721 | E: nicotetteroo@kpnmail.nl

KIES 'Sociale kruidenier'
Ook in de Bosbeskapel willen wij KIES! De Sociale Supermarkt ondersteunen.
Kees Buist heeft als coördinator van KIES aangegeven dat er - naast de door de voedselbank Haaglanden aangeboden goederen - vooral behoefte is aan:

- Fruit, gevarieerde groenten (roerbak, of ander verpakte groenten)
- Melk, zuivelproducten
- Badschuim, shampoo, tandpasta, schoonmaakmiddelen, wasmiddelen
- Eieren, broodbeleg
- Koffie, suiker
- Maandverband, WC papier


We willen op twee manieren de gelegenheid geven om te helpen. Houdbare producten kunt u meenemen naar de Bosbeskapel en daar in de bak onder de trap leggen. Elke woensdagochtend wordt de bak onder de trap geleegd door Nico Tetteroo en hij heeft nog nooit voor niets hoeven komen.
Voor beperkt houdbare producten die dagvers moeten zijn, kunt u helpen door een bedrag over te maken op rekening NL 16 INGB 0007 6540 99 van 'Diaconie Den Haag ZuidWest', onder vermelding van "KIES".
Wij zorgen er dan voor dat zij ook deze producten regelmatig kunnen inkopen.
De diaconie

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is verzamelpunt voor artikelen voor Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan Kies wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Sociale Supermarkt weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Naar boven

Berichten van STEK

Kies! Sociale supermarkt in Den Haag Zuid-West
wie helpt klanten van de voedselbank met keuzes maken?

Sociale Kruidenier Wagen

Eenieder die betrokken is bij, en meewerkt aan Kies! Sociale supermarkt is elke week weer intens blij met wat de gemeenteleden van Bosbeskapel en Abdijkerk doneren voor de klanten van de 'rijdende sociale supermarkt'! Dat kan eigenlijk niet beter en toont de compassie met de klanten die wekelijks Kies! bezoeken, en naar huis gaan met iets dat zij langzamerhand als een 'sociaal uitje' gaan zien, en daarnaast een goed gevulde boodschappentas mee naar huis kunnen nemen.

Wij doen opnieuw een oproep aan de gemeenteleden van beide vierlocaties om eens een kijkje te komen nemen op één van de drie plekken waar Kies! 'halteert':
- Shalomkerk (Vrederustlaan, donderdagochtend 9-12u)
- Exoduskerk (Beresteinlaan, donderdagmiddag 13-17u)
- wijkcentrum Bokkefort in Houtwijk (vrijdagmorgen/middag, kwart voor 12 tot half 3).

Bij in elk geval de twee laatste locaties bestaat behoefte aan vrijwilligers: gastvrouwen/gastheren. Kom een keer langs, en overweeg serieus of u hier een zeer gewaardeerde vorm van vrijwilligerswerk wilt oppakken!

Voor contact: Keest Buist (projectleider Kies! Sociale supermarkt), kbuist@stekdenhaag.nl, of Nico Tetteroo (diaken Abdijkerk), nicotetteroo@kpnmail.nl."

Voor meer info over de vrijwilligersvacatures bij STEK zie www.stekdenhaag.nl/vrijwilligersbank of bel (06 - 2040 1618) of mail projectleider kbuist@stekdenhaag.nl. Giften zijn ook welkom, zie www.stekdenhaag.nl/node/58.
Volg de sociale supermarkt op www.facebook.com/kiessocialesupermarkt

Kies - sociale supermarkt
Regelmatig word ik als vrijwilliger bij 'Kies - sociale supermarkt, ook nu er niet altijd diensten zijn in Bosbeskapel en Abdijkerk, aangenaam verrast door een e-mail dat er weer (veel) donaties, met name verzorgingsmiddelen in de kerk klaar liggen voor de Sociale supermarkt om te worden verzameld. Ik ben gemeenteleden van de Bosbeskapel namens de klanten van 'Kies' en mijn collega-vrijwilligers enorm dankbaar voor het blijven denken aan de medeburgers in Zuidwest die elke vorm van steun ontzettend goed kunnen gebruiken.
Nico Tetteroo

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Nieuwe Kerkrentmeester Bosbeskapel
William Stoffer is onze nieuwe kerkrentmeester en is Koos Smitt opgevolgd.
Hij is bereikbaar via e-mail: w.stoffer@bosbeskapel.nl of tel.: 06-1418 0840
Ook in de predikantskamer heeft hij een postbakje.
Wij wensen hem een goede start met deze werkzaamheden.

Actie Kerkbalans 2021 - "Geef vandaag voor de kerk van morgen"
Beste gemeenteleden van de Bosbeskapel,
Deze week start de actie KERKBALANS 2021.
Nog nooit startte de actie in een spannende tijd als deze.
Iedereen denkt met liefde aan elkaar, om deze periode van zorg door te komen. Ook dit jaar vragen we aan u een passende financiële bijdrage, om het samen kerk zijn opnieuw te beleven.
Binnenkort ontvangt u de bekende kerkbalans envelop in de brievenbus. Wij vragen u vriendelijk, aan te geven welk bedrag u in 2021 wilt bijdragen. Ook vragen wij u te overwegen een maandelijkse periodiek aan te maken op uw internetbankieren. Dat scheelt ons allen veel werk..... en uw voordeel: u beheert het zelf. De bekende brievenbus zal weer in de kerkentree beschikbaar zijn.
Dank voor uw medewerking. Het resultaat zullen we bekend maken.
Namens uw kerkrentmeesters:
William Stoffer

Van de Kerkrentmeesters
De actie Kerkbalans is weer gestart. Het jaar 2020 ligt achter ons, we kijken alvast vooruit naar 2021.
Namens de kerkrentmeesters van de drie kerken in Den Haag ZuidWest geven we u alvast een eerste update.
De bijdragen aan de actie Kerkbalans over 2020 zijn geboekt. Tijd voor een voorlopige balans:

  2020 2019
Abdijkerk    
Totaal kerkelijke bijdragen 161.090 168.068 96%
giften wijkwerk 9.535 4.762 200%
     
voorlopig resultaat -13.008 21.717
     
Bosbeskapel    
Totaal kerkelijke bijdragen 128.696 126.398 102%
giften wijkwerk 2.945 1.937 152%
     
voorlopig resultaat -45.079 -70.463
     
Shalomkerk    
Totaal kerkelijke bijdragen 76.041 80.722 94%
giften wijkwerk 931 3.161 29%
     
voorlopig resultaat -54.762 -87.269
     
Totaal resultaat voorlopig -112.849 -136.015

Zoals u kunt zien, hebben we in de Bosbeskapel een hoger bedrag aan kerkelijke bijdragen mogen ontvangen dan het voorgaande jaar. Dat is een prachtig resultaat, in aanmerking nemend dat ons ledental op alle drie locaties jaarlijks krimpt. In de resultaatontwikkeling zien we de gevolgen van het verminderd aantal predikanten, waarvoor we deels pastoraal werkers in de plaats hebben gesteld. De kosten voor de pastoraal werkers zijn toegerekend aan de drie locaties op basis van de feitelijke verdeling van de werkzaamheden. Als gevolg hiervan komt nu ook de Abdijkerk in de rode cijfers. De kosterswerkzaamheden voor de Bosbeskapel zijn in 2020 verminderd. Het uiteindelijk gevolg is dat, hoewel onze totale opbrengsten blijven dalen, het verlies over 2020 kleiner is dan het voorgaande jaar.
Zeker wanneer we in aanmerking nemen dat de collecteopbrengsten en de huuropbrengsten ten gevolge van de crisis vorig jaar substantieel zijn gedaald, is het uiteindelijk resultaat boven verwachting. We danken ieder die daaraan individueel een bijdrage heeft geleverd. Voor 2021 starten we dan ook optimistisch: we hopen dat ieder zo snel mogelijk reageert op de recente uitnodiging Kerkbalans 2021. En natuurlijk hopen we dat u via de bankrekening van de drie locaties met extra giften ons wijkwerk van harte wilt blijven steunen.
Wij maken ons klaar voor een nieuw financieel jaar. Zodra we de cijfers over 2020 meer definitief hebben, komen we bij u terug met een analyse.

Met een hartelijke groet, namens de kerkrentmeesters,
Louise Moerbeek-Petri, E: ljpetri@outlook.com
Hans Bergwerff, E: jbergwerff@bergwerfftencate.nl | M: 06-5377 5122.

Verhuur van zalen in het weekend
De coördinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Daniël van der Velde.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.

Contactgegevens:
Dhr. Daniël van der Velde
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4431 4654
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Kerkdiensten voorlopig alleen via internet
De kerkenraad heeft besloten dat we ons met onze kerkdiensten richten naar wat veel andere organisaties en instellingen vanwege de grote druk op de gezondheidszorg is opgelegd: geen samenkomsten.
Dit uiteraard met pijn in het hart, een pijn die op zeer veel plekken in de samenleving gevoeld wordt, en daar vaak nog heviger.
Dit betekent voorlopig alleen internetdiensten zonder Gemeenteleden vanuit de Bosbeskapel.
Half april komt de overheid met een persconferentie en zullen we ons naar aanleiding daarvan opnieuw moeten beraden voor de komende tijd. Laten we voor de komende weken creatief zijn en bedenken hoe we misschien toch samen met iemand die alleen is, een kerkdienst zouden kunnen beluisteren of een moment van samenzijn kunnen delen.

Oproep kostersdienst
De Bosbeskapel heeft dringend mensen nodig die bereid zijn om, zowel 's-zondagsmorgens bij de Eredienst, als ook door de week bij verhuur-activiteiten, een handje te helpen.
Zoals u weet heeft Daniël een 20-uren contract, extra hulp is dan ook meer dan welkom.
Schroom niet om contact op te nemen met Daniël vdr Velde, M: 06-4431 4654 | E: verhuur@bosbeskapel.nl
Dank namens de locatiecommissie,
Marga van Arendonk

Nieuw in onze keuken:
In verband met het coronavirus krijgt u bij de consumpties voortaan verpakte suiker en melkpoeder. Ook zijn de koekjes verpakt! Dit leek Daniel een veilige oplossing. Hiertegen kunnen we toch geen bezwaar maken.
Veiligheid voorop! Ook is de keuze in frisdrankjes wat beperkt, omdat naar sommige soorten weinig vraag was.
Met een hartelijke groet,
Daniel van der Velde en William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Er zijn op dit moment geen mededelingen vanuit de Jeugdkerk

Naar boven

Overige mededelingen

Grootletterliedblad (gebruikers ervan graag eerst aanmelden bij Corrie Dekker!)
Sinds een jaar hebben we op zondagmorgen in de Bosbeskapel het aanbod van een grootletterliedblad. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in het Liedboek te bladeren.
Zou u graag van zo'n grootletterliedblad gebruik willen maken dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal.
De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entree van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Voordat u er gebruik van maakt graag uzelf eerst opgeven bij Corrie Dekker.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zaterdag 10 april - ThemaTafelenThuis; Bethlehem, Tent of Nations (eerder uitgesteld)
In 2011 nam Martin Koster deel aan een reis met reisleiders prof. Simon Schoon en mw. Meta Floor waar kennis gemaakt werd met zowel joodse inwoners en organisaties als met Palestijnse. Op één van de reisdagen brachten zij een bezoek aan de familie Nassar die al ruim honderd jaar een stuk land bij Bethlehem bezit met voornamelijk vruchtbomen. Deze Palestijnse familie maakt deel uit van de Arabische bevolking van de Westbank. Door de bezetting en de komst van joodse nederzettingen is hun leven en werk ingrijpend veranderd. De leden van deze lutherse familie werken niet alleen op het land maar zetten zich ook in voor vredeswerk, oa. onder kinderen.
Voor alle verdere info zie ThemaTafelenThuis.
Martin Koster, 070 4065871

Meer informatie:
Kok Victor Heemskerk zal de maaltijd weer afstemmen op het thema. We willen het weer doen zoals in november: De deelnemers halen de maaltijd (hoofdgerecht en toetje, 6,50 pp) af tussen 16.30 en 17.30 uur. Thuis moet men het hoofdgerecht zelf opwarmen in oven of magnetron. Om 18.30 - iedereen kan dan weer thuis zijn - start de presentatie, te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Bij de afgehaalde maaltijd zit een blad met foto's die een indruk geven van de 'Tent of Nations' - de naam van de akkers, onderkomens en werkzaamheden van de familie Nassar.
Om u aan te melden belt of mailt u met onze kok Victor Heemskerk: 06-27406908 of thematafelen@vcomputers.org.
U vertelt hem:
1) uw naam en eetadres,
2) het aantal personen,
3) hoe u gaat opwarmen: oven of magnetron,
4) of u vegetarisch eet of een dieet gebruikt.
U maakt vervolgens per omgaande € 6,50 pp over op Bankrekening nr.: NL94ABNA0889087385 t.n.v. dhr. V. Heemskerk.
Uw aanmelding wordt definitief als het bedrag is overgemaakt. Er kan voor maar liefst 75 deelnemers eten gemaakt worden. U kunt zich tot maandagavond 5 april aanmelden. Mocht u graag meedoen maar ziet u geen kans om de maaltijd(en) af te halen, laat dit dan weten. Wellicht vinden we een oplossing. Algemene informatie kunt u ontvangen van Lia Pronk, tel 06-20834069 (zie ook de laatste Samenklank).
De werkgroep ThemaTafelen.

Maandag 19 april - Filmavond gaat niet door
Vanwege de coronamaatregelen gaat de geplande filmavond op 19 april met de film "De Dirigent" helaas niet door.
We vinden het spijtig dat er dit seizoen zoveel filmavonden vanwege de coronabeperkingen niet door konden gaan. We hopen dat het volgende seizoen de beperkingen zijn opgeheven zodat, de filmavonden weer door kunnen gaan.

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank'
De aprl editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie april 2021 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Martin Koster


ds. Martin Koster is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.

T: 070-406 5871
E: m.koster@kpnplanet.nl

ds. Martin Koster is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Pastoraal werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Pastoraal werker de Wijkpredikant bij en zal de meeste pastorale contacten gaan onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken
Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629) en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@kabelfoon.nl

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij Ypie Veer, lid van het Pastoraal Team:

Mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
T: 070-323 6376

Naar boven