De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

19 november 2017 - “Nieuws en mededelingen uit de Wijk.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Van het Predikantenteam

Oproep: wie wil de Kerstnachtdienst of de Kerstmorgendienst meehelpen voorbereiden?
Doe een keer mee met het inhoud geven aan de diensten van Kerst in de Bosbeskapel. We proberen altijd iets bijzonders te maken van de kerkdiensten op de hoogtijdagen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom en misschien heeft u een idee waar we iets moois mee kunnen doen. Voor meedoen met het voorbereiden van de Kerstnachtdienst kunt u zich aanmelden bij ds Martin Koster en voor de Kersmorgendienst bij ds Nico Riemersma.

Aanvang van de kerkdienst
Veel mensen vinden het fijn wanneer de kerk stil wordt om 10.00 uur wanneer de organist zijn orgelspel heeft afgerond.
Afgelopen zondag gebeurde dat ook en het voelde goed. Na het welkom van de ouderling worden we opnieuw samen stil om vervolgens als de organist begint met spelen samen de dienst te beginnen. We doen dat door allen te gaan staan terwijl licht wordt aangedragen. In die beweging maken we eigenlijk onze 'binnenkomst' in de ruimte van de eredienst die nu gaat beginnen. Het aangedragen licht symboliseert onder andere onze verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Wie ook graag eens of af en toe het licht aan wil dragen, kan hierover meer te weten komen bij ds. Koster en zich bij hem opgeven.

Van de wijkdiaconie

Zondag 19 november - Gezocht "nieuwe chauffeurs voor de autodienst"
Wij zijn weer opzoek naar nieuwe chauffeurs voor de autodienst.
Het gaat om mensen ophalen en naar de kapel en weer naar huis brengen. De autodienst bestaat uit 4 groepen met 5 personen.
Wij komen nu 4 rijders tekort door opzeggingen. Wij zoeken mensen met liefst een 4-deurs auto. U hebt één maal per 5 weken dienst.
Aanmelden kan telefonisch: (070)-323 51 51 of per email bij Jan Oosterveen.
Bij voorbaat dank,
Jan Oosterveen

Zondag 19 november - Oproep: Wandelen met Fred Lantermans
Wie wil er wandelen met Fred? Dat is 1 keer per 6 weken een uurtje. Of iets langer mag ook.
Er wordt volgens een rooster gewandeld. In overleg met Fred kunt u in die week een uurtje met hem wandelen.
Er wordt niet gewandeld in de maanden juli en aug en de laatste 2 weken van het jaar.
Als u wilt meedoen, kunt u zich bij Jan Oosterveen aanmelden.

Zondag 3 december - Stichting Groei
Stichting Groei! is een stichting die zich richt op kinderen, pubers en jong volwassenen met autisme, adhd of andere beperkingen.
In samenwerking met Staedion hebben we de begane grond, de tweede etage en recent ook de derde etage van de Grote Keizer in Loosduinen kunnen betrekken. De begeleiding die wij bieden is individueel. Elk kind heeft een eigen begeleider. We maken veel gebruik van dure materialen om kinderen met een beperking beter te leren omgaan met de wereld. Graag willen we ouders en instanties een goed beeld geven van wat Groei doet en hoe onze locatie er nu uitziet. Een bijdrage van u om een nieuwe folder te ontwerpen en te laten drukken, is ons daarom zeer welkom! Op 3 december komen we zelf vertellen wat we doen en waarom deze folder belangrijk voor ons is. We hopen u dan te zien!
Hester Andeweg en Wendy van Raam.

Geef mensen geloof in zichzelf
Help ons en doe mee en geef het door aan je vrienden.
Geef mensen weer geloof in zichzelf!

Sociale Kruidenier Wagen

De Sociale Kruidenier, een fantastisch project, zoekt op zeer korte termijn enthousiaste vrijwilligers, voor diverse taken.
Want dit najaar start Stek in Den Haag-Zuidwest samen met de Voedselbank Haaglanden de Sociale Kruidenier, een rijdende winkel voor klanten van de voedselbank. Op verschillende dagdelen in de week zal deze rijdende winkel op drie locaties in Loosduinen en Bouwlust en Vrederust - waaronder de Shalomkerk - en nieuw, uitgebreider pakket gaan aanbieden. Vanaf dat moment kiezen klanten zelf hun boodschappen en wel uit een ruimer assortiment. Tevens zetten zij hun talenten, kennis en ervaring in om eigen ambities te gaan realiseren, onder meer scholing en (vrijwilligers)werk. Dit met ondersteuning van speciaal hiervoor toegeruste vrijwilligers.
De gemeente Den Haag, een aantal particuliere fondsen en de protestantse Diaconie Den Haag zijn zo enthousiast over de Sociale Kruidenier dat zij het project ruimhartig met een bijdrage ondersteunen. Een teken dat de geldgevers groot geloof hebben in de toegevoegde waarde van dit project! Het benodigde geld hiervoor is al binnen en als u dit leest heeft Stek de beoogde winkelwagen waarschijnlijk al gekocht.
Maar de verkregen financiële bijdragen zijn op zichzelf niet genoeg: het draait immers om mensen die minder kansen hebben. Daarom zijn Stek en de wijkdiaconie dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen om, via het project Sociale Kruidenier, mensen (weer) geloof in zichzelf te geven. We zoeken vrijwilligers voor de taak van begeleider/coach, gastheer/gastvrouw/helper, winkelhelper en sociale media. Alle vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen een speciaal op hun taak gerichte training.

Aanmelden of meer informatie:
kbuist@stekdenhaag.nl, projectleider 'Kruidenier bij Stek' of telefonisch 06 - 2040 1618
Meer informatie over de vacatures vindt u ook op de web-sites van www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank en www.stekdenhaag.nl/Den-Haag-Zuidwest.html

Uitslag STEK Enquete Armoedebestrijding
Top drie armoedebestrijding: als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in en nu zijn daarvan de resultaten bekend.
Klik op uitslag Enquete om de resultaten te lezen

Van de ZWO-commissie

Vooraankondiging Talentenveiling 2018
De ZWO vraagt u mee te denken voor een project voor de talentenveiling najaar 2018.
Weet u een mooi en/of inspirerend project? Laat het ons weten via: talentenveiling2018@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

Klein kaartje, Groot gebaar !!
Ark Mission organiseert ook dit najaar weer een grote Kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en thuislozen. De kerstperiode is voor deze mensen een moeilijke periode. Daarom is een kaart met een zegenwens een welkom geschenk voor hen. Doet u mee? Neem uw eigen kerstkaart(en) zonder postzegel mee, schrijf uw wens of bemoediging daarop en onderteken deze alleen met uw voornaam. Doe uw kaarten a.u.b. VÓÓR 26 NOVEMBER in de doos, die elke zondag op de statafel staat. Losse kerstkaarten zijn na de dienst bij de Wereldwinkel te koop.
Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils, die ervoor zorgen dat de kaarten goed terecht komen.
Alvast bedankt namens de ZWO.

Van de Kerkrentmeesters

Zondag 19 november - Actuele stand van de financiën van de kerk
Weer een maand is om, het einde van het jaar begint te naderen. Tijd voor de maandelijkse update van de opbrengsten Kerkbalans. Op alle drie locaties kwam er afgelopen maand meer binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat we onze achterstand in de opbrengsten de afgelopen maand zagen halveren. Daar wordt een penningmeester blij van… Iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd wil ik dan ook hartelijk bedanken.

Abdijkerk 2017 2016
jan t/m sep 130.646 135.543
oktober 10.136 10.055
  140.782 145.598 -3%
Bosbeskapel    
jan t/m sep 113.602 114.841
oktober 10.605 9.871
  124.207 124.712 0%
Shalomkerk    
jan t/m sep 74.492 78.321
oktober 8.264 6.120
  82.756 84.441 -2%
Totaal 347.745 354.751 -2%

Inmiddels hebben onze voorzitter Kees Ockhuysen en ik alle drie locaties bezocht en de kerkelijke financiën over de periode 2016 tot en met 2018 van commentaar voorzien. Het was fijn dat er zo veel belangstelling was op dat gemeenteberaad. Met gedeeld optimisme stel ik daarom vast dat we met elkaar proberen de financiën op orde te houden. Wilt u er alvast over nadenken of u in de eindspurt van dit jaar nog ruimte heeft voor een extra bijdrage?
Met hartelijke groet,
Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel. 06 - 5377 5122.

Mededelingen

Activiteitenkrant 2017-2018

het nieuwe Activiteitenprogramma 2017-2018' is verschenen
De wijkgemeente 'Den Haag-Zuidwest' organiseert in het seizoen 2017-2018 weer een aantal activiteiten op het gebied van vorming en bezinning. Het doel is om met elkaar de betekenis van de christelijke traditie in al haar oecumenische verscheidenheid beter te leren verstaan.
Het programma is samengesteld door de commissie Vorming en Bezinning Zuidwest die met veel enthousiasme bezig is geweest om u een zo gevarieerd mogelijk programma te bieden.

Van dit programma is een speciale Activiteitenkrant 2017-2018 gemaakt.

Opgave voor bezinningsactiviteiten en/of cursussen
Als u mee wilt doen met een bezinningsactiviteit en/of cursus, denk er even aan om u daarvoor op te geven bij de desbetreffende inleider.
Mocht u de Activiteitenkrant niet meer hebben, u kunt hem hier vinden.
Nico Riemersma

Zondag 19 november - Wereldwinkel
Na de dienst is er Wereldwinkel in de ontmoetingsruimte. Er is extra ingekocht aan kerstartikelen voor de komende feestdagen!

Zondag 19 november - Stand van zaken vacature cantor-organist
Als sollicitatiecommissie zijn we blij u te kunnen vertellen dat op zondag 26 november a.s. mw. Ineke Pieters het orgel zal bespelen om u met haar als organist kennis te laten maken en om haar met ons als gemeente-op-zondagmorgen kennis te laten maken. Na de dienst van de 26e zullen enkelen van de sollicitatiecommissie aan u vragen hoe u haar orgelspel hebt beleefd. En anderen van de commissie zullen haar vragen hoe zij ons als vierende en met name zingende gemeente heeft ervaren. Mw. Pieters is in verschillende gemeenten organist (geweest) en heeft op het conservatorium de opleiding docerend musicus orgel gedaan. We hopen dat van beide kanten zondag 26 november als positief ervaren wordt zodat zij onze organist kan worden en komend jaar onze eerste organist Wim Vermeulen kan opvolgen en in samenwerking met hem het orgelspel in onze gemeente zal gaan verzorgen. Wanneer 26 november achter ons ligt en we van beide kanten graag verder willen, dan zullen we nader met Ineke Pieters kennismaken.
Namens de sollicitatiecommissie, Martin Koster (vz)

Zondag 19 november - AED in de Bosbeskapel
Door de wijkraad van kerkrentmeesters is besloten om alle drie de locaties van de wijkgemeente te voorzien van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
In de Shalomkerk is al enige tijd een AED aanwezig. In de Abdijkerk en Bosbeskapel zal deze AED binnenkort worden geplaatst op een duidelijke en herkenbare plaats die voor een ieder makkelijk te bereiken is. Binnenkort zal er een instructiesessie worden gepland hoe deze AED gebruikt dient te worden. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich opgeven bij de koster.

Zondag 19 november - Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondag 19 november - Grootletterliedblad
Sinds september proberen we op zondagmorgen een grootletterliedblad uit in de Bosbeskapel. Een aantal mensen hebben het reeds naar tevredenheid gebruikt. Het is een blad met alle liederen uit de dienst groot uitgetypt. Het blad is bedoeld voor hen die de kleine letters van het Liedboek niet of nauwelijks kunnen lezen of veel moeite hebben om in dit Liedboek te bladeren. Zou u graag zo'n grootletterliedblad in handen willen hebben dan kunt u zich melden bij Corrie Dekker, 070 3972266. Zij is ook lid van de commissie van ontvangst en staat regelmatig op zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal. De grootletterliedbladen liggen altijd op een klein stapeltje op één van de tafels bij de entrée van de kerkzaal of bevinden zich in de hand van één van de mensen van de commissie van ontvangst. Graag u eerst van te voren opgeven bij Corrie Dekker.

Zondag 19 november - Van de Cantorij
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet hebben wij nog geen nieuwe dirigent. Dit weerhoudt ons er niet van om door te zingen! Met onze tijdelijke enthousiaste dirigent Margriet Wagner hopen wij dan ook weer gauw aan een dienst mee te werken.
Gees Wagner-Visser en Anneke Ligthart

Zondag 19 november - Oproep om te komen helpen bij 'Samen aan Tafel'
Op alle vrijdagavonden uitgezonderd de maanden juli en augustus wordt er gekookt voor iedereen, die dat gezellig vindt.
Om 18:00 uur gaan de gasten aan tafel en de maaltijd is om ongeveer 19:30 uur afgelopen.
Onze gasten zijn enthousiast en genieten er zichtbaar van.
Het kookteam bestaat meestal tussen 6 en 8 gastvrouwen en gastheren. Om de zes weken is er een andere kookgroep aan de beurt. Sommige vrijwilligers moeten nu helaas stoppen. Heel blij zijn we dat er weer nieuwe kookgroepen gevormd zijn. Per 1 januari 2018 gaat de Jeugdkerk ook een nieuwe kookgroep vormen. Wilt u ons helpen of wilt u nog informatie over ons Samen aan Tafel project dan kunt u zich opgeven door te bellen of mailen of spreek me aan;
Aanmelden bij Adri van der Zwan tel. 070 - 4400017
Onze gasten zullen u dankbaar zijn!

Maandag 20 november - Films die je raken
Op maandag 20 november wordt de film I, Daniel Blake vertoond. Daniel Blake, een 59-jarige timmerman, kan na een hartaanval niet meer werken. Om in zijn onderhoud te voorzien moet hij een beroep op de staat doen. Hij wordt gek van de ambtelijke molen waarin hij terechtgekomen is. Zijn toekomst is tamelijk uitzichtloos, evenals die van de alleenstaande moeder Katie. Om aan een tehuis voor daklozen te ontsnappen heeft zij met haar twee kinderen naar een flat 450 kilometer verderop moeten verhuizen.
De film geeft een realistisch beeld van de bureaucratie in het Groot-Brittannië van vandaag. Mede daarom verleende de jury van het filmfestival van Cannes I, Daniel Blake in 2016 de Gouden Palm voor de beste film van het festival.
Datum en aanvang: maandag 20 november 2017 om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Locatie : Bosbeskapel. Toegangsprijs: een vrijwillige bijdrage.
Info: filmgroep Zuidwest, Jenneke Reitsma, jenneke.reitsma@kpn.nl tel. 3258563.

Woensdag 22 november - Beursplein - Het Rampjaar 1672 & Lamphoudertje maken
Beursplein staat open voor allerlei activiteiten en hulp die buurtbewoners zouden willen aanbieden of waar vraag naar is.
Woensdag 22 november vertelt Jacques Fioole over een episode uit de Nederlandse geschiedenis rondom het rampjaar 1672.
Op woensdag 29 november, gaat Ans Willemse-Boing met ons aan de slag 'met de handen in de klei'. Met uitzicht op de Adventtijd zullen we een lamphoudertje maken.
Namens de voorbereidingsgroep,
Martin Koster

Zondag 26 november - Taizé viering in de Abdijkerk
De volgende Taizé viering is op zondag 26 november a.s. in de Abdijkerk, aanvang 19.00 uur. De viering wordt geleid door ds. Michiel Aten, het thema is Advent.
De vieringen manifesteren zich door veel met elkaar te zingen, bidden, stilte en bezinning. Voorts is er gelegenheid om een kaarsje te branden. Zoals altijd verleent de zang- en muziekgroep o.l.v. Petra Oudshoorn medewerking aan de viering.
Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar, onder het genot van koffie of thee, te ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd!

Proeven aan één van de twee talen van de Bijbel
Bijbels Hebreeuws voor beginners
Al meer dan veertig mensen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan de cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners. Een interessante en leuke cursus over de taal van het Oude of Eerste Testament, een cursus die je op je eigen tempo kan doen. Je leert de beginselen van het Bijbels Hebreeuws en aan het eind van de cursus ben je al redelijk in staat om hardop te kunnen lezen. Ook bezit je dan een kleine woordenschat. De eerste uitdaging is om de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet te leren en een aantal één-lettergreepwoorden. Al lerende staan we tegelijk ook stil bij onderwerpen en thema's uit het Eerste of Oude Testament. Wie meedoen, kunnen zelf een geliefd vers of woord aanreiken wat we dan in het Hebreeuws gaan lezen.
In de loop van oktober start de cursus en vindt plaats tot in mei, eens in de veertien dagen in de Bosbeskapel. Wilt u meer weten of wilt u zichzelf opgeven? Geef dan tegelijk aan op welke dagdelen door de week u niet kunt. Begin oktober hoort ieder die zich op heeft gegeven welk dagdeel en tijdstip we bij elkaar komen, hopelijk een dagdeel waarop ieder kan komen.
Opgave graag voor dinsdag 3 oktober a.s. bij Martin Koster (070-406 58 71 m.koster@kpnplanet.nl )

Bijzondere uitgave 2e mogelijkheid om te bestellen via inschrijflijst
Oud-predikant, oud-docent TVG en gemeentelid ds. Henk van den Brink schreef voor gemeenteleden en oud-cursisten van de cursus Theologie Voor Gemeenteleden een klein boek. Daarmee komt hij tegemoet aan de vraag van veel oud cursisten om nog eens op te schrijven waar het in het geloof om gaat en wat hij de cursisten heeft willen leren.
Het boek kent inmiddels een eerste druk en kost via inschrijven € 8,50.>br> Op één van de statafels in de hal ligt vanaf zondag 21 mei opnieuw een aantal weken een inschrijflijst. Inschrijven kan ook via collega ds. Martin Koster tel. (070) 406 5871

Oproep: 'Liturgiebladen vouwen en nieten'
Ruim twee jaar lang zijn de liturgiebladen op donderdag in de middag gevouwen en geniet door twee vrijwilligers. Wij zoeken nu vrijwilligers die bij toerbeurt in ieder geval het vouwen (plm 1 uur per week) over willen nemen. Dit werk kan ook op vrijdagnamiddag gedaan worden omdat de Bosbeskapel dan altijd open is.
Meer informatie bij Janny Mulder en Renée Pleijsier - tel. 070-3238908.

Samen kerk zijn in de stad
Niet zo ver van de Bosbeskapel ligt de wijk Transvaal en Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg. Wij proberen vorm te geven aan kerk zijn in een zeer gesegresseerde wijk met problemen als armoede, werkloosheid, voortijdige schoolverlating en sociaal isolement. De Paardenberg is een plek waar mensen met verschillende achtergronden binnenkomen en deelnemen aan allerlei activiteiten. Niet altijd gaat het over problemen. Bij de fiets- en taallessen wordt ook veel lol gemaakt. Door middel van de activiteiten leren we de mensen beter kennen en gaan we bij ze op huisbezoek of ondersteunen we ze bij het inloopspreekuur. Mocht u het interessant en leuk vinden dan organiseren wij graag een exposure door de wijk en vertellen u meer over De Paardenberg. Ook is het mogelijk een keer mee te doen met een activiteit zoals het uitdelen van voedselpakketten bij ons uitdeelpunt, een keer mee-eten met de buurtmaaltijd of op zondag een viering meemaken.
Hartelijke groet, Jeannet Bierman, Coördinator Buurt- en Kerkhuis De Paardenberg, Stek - voor Stad en Kerk, Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag, tel. 070 - 380 1667

2GO Maatjesprojecten zoekt nieuwe vrijwilligers
Vrijwilligers worden maatje van een slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld. Als maatje wordt van je verwacht dat je voor één jaar gekoppeld bent en één dagdeel per week of per twee weken beschikbaar bent. Een maatje is iemand die wil helpen om de negatieve spiraal van isolement en gevoelens van demotivatie te doorbreken. Het maatje helpt met het vergroten van het sociale netwerk. Dit kan door samen leuke activiteiten te ondernemen: bij elkaar eten, met elkaar wandelen, samen naar een buurtactiviteit gaan, sporten, musea bezoeken, of gewoon gezellig praten. Sommige cliënten zijn nog niet lang in Nederland of in Den Haag. Een maatje kan hen wegwijs maken in Nederland/in de stad. Kortom, als maatje kun je veel betekenen én leren!

Verder sta je als maatje open voor andere achtergronden en normen & waarden en toon je hier respect voor. Je kunt en durft een vertrouwensband met iemand op te bouwen en je bent een doorzetter. Je bent enthousiast, initiatiefrijk en kunt goed luisteren. Je staat met beide benen op de grond en bent tenminste 21 jaar. Je wordt getraind en begeleid. Je bent via Stek WA-verzekerd en krijgt een onkostenvergoeding. We zoeken zowel vrouwen als mannen voor dit project!
Geïnteresseerden kunnen per email contact opnemen met Lizebeth Melse of per telefoon 070 - 318 1616 of 06 - 8399 9966.

STEK zoekt Vrijwilligers
Vanwege het vertrek van twee vrijwilligers zoekt Diaconaal opbouwwerk Kerken Den Haag Zuidwest (Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg, Loosduinen)

Vrijwilligers voor het sociaal spreekuur

Meer informatie kunt u hier lezen.

Oproep Swaenehove
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij de kerkdiensten in de verzorgingshuizen Swaenehove en Swaenesteyn. De ene week om 16.15 in Swaenehove (Heilloostraat) en de andere week om 14.15 in Swaenesteyn (Nieuwendamlaan).
U kunt zich aanmelden bij Nel van Dorp, Geestelijke verzorging Swaenehove. Tel (070) 3805756
Alvast hartelijk dank.

Autodienst Bosbeskapel
De Autodienst Bosbeskapel is dringend op zoek naar een chauffeur om een ontstane open plaats op te vullen. Iedere zondag worden mensen met een mobiliteitsbeperking naar de Bosbeskapel gebracht om de eredienst bij te wonen. De chauffeurs rijden per tourbeurt ongeveer 1x per 4 weken.
Meer informatie over de Autodienst bij de coördinator, Jan Oosterveen, tel. (070) - 323 5151.

Oproep: Vrijwilligers voor de Kerkdiensten in Houthaghe
Voor de diensten op zondagmorgen in zorgcentrum Houthaghe is dringend behoefte aan vrijwilligers voor kosterswerkzaamheden. De huidige bezetting doet dit al heel veel jaren en zou graag taken overdragen aan opvolgers.
Ook voor administratieve en organisatorische werkzaamheden rondom deze diensten is behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw Toet, tel. (070) - 397 7389.

Van de Cantorij
Zoals u wel gezien heeft zijn er geen mannen meer bij de Cantorij. Dat is heel jammer. Nu er uit andere kerken veel mensen in de Bosbeskapel komen hebben wij de hoop dat er weer mannen zijn, die het fijn vinden om met ons samen de erediensten zingend op te luisteren.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom om ons te komen versterken. Laat wat van u horen.
Inlichtingen bij Rini Willemsen, tel.: (070) - 368 1414 of bij Mary van Dongen, tel.: (070) - 325 0770.

Collectebonnen Bosbeskapel
De voorraad collectebonnen van de Bosbeskapel is op. Per 1 juli wordt de bijbehorende rekening dan ook opgeheven. Voortaan kunt u collectebonnen bestellen bij de Centrale Diaconie (Stek).
Maak een bedrag in hele euro's over naar bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden. U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag. De bonnen hebben per stuk een waarde van € 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.

'Samenklank'
De november editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Nadere informatie over abonnementen op Samenklank vindt u hier.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie november 2017 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de papieren versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Na afloop van de kerkdienst
is er gelegenheid om beneden in de ontmoetingsruimte met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

Predikanten:

Ds. M. Koster,
Kritzingerstraat 110,
2572 XS Den Haag,
tel. (070) - 406 5871
e-mail ds. Martin Koster

Telefonisch bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.15 uur.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Op woensdag, zaterdag en dinsdagochtend werkt Martin Koster doorgaans niet voor de wijkgemeente.

Ds. N.A. Riemersma,
Thorbeckelaan 250,
2564 BW Den Haag,
tel. (070) - 325 1599
e-mail ds. Nico Riemersma

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 9.30 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
De vrije dagen van Nico zijn de woensdag en donderdag.

Pastorale zorg kunt u ook aanvragen bij de ouderling voor het pastoraat Ypie Veer:
mw. Y.M. Veer-Ronner,
Arabislaan 19,
2555 DG Den Haag,
tel. (070) - 323 6376