De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

ZWO

ZWO - Doelstelling

De commissie voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) heeft als doel de kerkelijke gemeente te begeleiden bij het gemeente-zijn in een mondiale samenleving. De vraag is hoe we als gemeente de naaste kunnen zijn voor mensen buiten de eigen wijkgemeente, voor mensen uit en in andere landen en culturen. De ZWO commissie treedt in deze initiërend en stimulerend op, maar neemt in principe niet de verantwoordelijkheid van de gemeente over.
Door middel van verschillende acties en projecten wordt de doelstelling in de praktijk uitgedragen.

Dit zijn:

» Informatie en voorbeden tijdens ZWO-gerelateeerde collectemomenten
Informatie en voorbeden tijdens ZWO-gerelateeerde collectemomenten, zoals tijdens de 40 dagentijd en tijdens zending en werelddiaconaat collectes.

» Wereldwinkel
Op iedere eerste zondag van de maand worden na de dienst producten van de wereldwinkel verkocht. Het assortiment van de winkel is van Fair Trade, het merk van de eerlijke producten. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een beter bestaan voor de producenten in ontwikkelingslanden.

» Paasgroetenactie
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden elk jaar een Paasgroet aan gevangen in binnen en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De kaarten zijn gemaakt in projecten in gevangenissen door gedetineerden. Met deze Paasgroet wordt de boodschap van Pasen doorgegeven.

» Projecten en/of Talentenveiling t.b.v. een goed doel
In het najaar van 2016 heeft er een talentenveilling plaats gevonden met als goede doel Stichting Sammy. Met de ze veiling hebben wij een bedrag opgehaald van € 4.620,= . Dit heeft ons weer dichter bij elkaar gebracht en er zijn vele nieuwe contacten ontstaan.
De cheque met het bedrag is zondag 18 februari aan stichting Sammy uitgereikt.

» 40 dagenkalender Kerk In Actie verkopen

» Verspreiden 'Vakantiebijbel Arkmission'

Eventuele vragen of opmerkingen over het werk van de ZWO-commissie kunt u via het Contact formulier stellen