De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

ZWO

ZWO - Doelstelling

De commissie voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) heeft als doel de kerkelijke gemeente te begeleiden bij het gemeente-zijn in een mondiale samenleving. De vraag is hoe we als gemeente de naaste kunnen zijn voor mensen buiten de eigen wijkgemeente, voor mensen uit en in andere landen en culturen. De ZWO commissie treedt in deze initiŽrend en stimulerend op, maar neemt in principe niet de verantwoordelijkheid van de gemeente over.
Door middel van verschillende acties en projecten wordt de doelstelling in de praktijk uitgedragen.

Dit zijn:

» Informatie en voorbeden tijdens ZWO-gerelateeerde collectemomenten
Informatie en voorbeden tijdens ZWO-gerelateeerde collectemomenten, zoals tijdens de 40 dagentijd en tijdens zending en werelddiaconaat collectes.

» Wereldwinkel
Op iedere eerste zondag van de maand worden na de dienst producten van de wereldwinkel verkocht. Het assortiment van de winkel is van Fair Trade, het merk van de eerlijke producten. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een beter bestaan voor de producenten in ontwikkelingslanden.

» Paasgroetenactie
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden elk jaar een Paasgroet aan gevangen in binnen en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De kaarten zijn gemaakt in projecten in gevangenissen door gedetineerden. Met deze Paasgroet wordt de boodschap van Pasen doorgegeven.

Klik voor meer informatie

» Aankondiging talentenveiling zaterdag 2 maart 2019
Project Charilove in Nigeria. Het is ooit opgericht als dagopvang voor verstandelijk beperkte en dove kinderen kinderen maar nu blijven er ook kinderen slapen en zijn ze ingesteld op alle kinderen met welk handicap dan ook.
Wensen voor de geld inzameling:
- Nieuw dak voor de eetzaal
- Brandstof voor het noodstroomaggregaat i.v.m. vaak uitvallen stroom
Meer info volgt in de loop van dit jaar. Mocht U vragen hebben dan kunt u mailen naar talentenveiling2019@vcomputers.org of via Marianne Heemskerk of Gerard de Goeij

» 40 dagenkalender Kerk In Actie verkopen
Elk jaar worden in de laatste 2 weken voordat de 40 dagentijd begint kalenders verkocht die door Kerk in Actie worden gemaakt. Deze dagkalenders dienen ter voorbereiding op het paasfeest, elke dag staat er een mooie tekst, gedicht of lied die je doet nadenken in de periode.

» Verspreiden 'Vakantiebijbel Arkmission'
Vanaf begin juni liggen op de statafel en in het inforek de nieuwe vakantie- bijbels van Ark Mission.

Eventuele vragen of opmerkingen over het werk van de ZWO-commissie kunt u via het Contact formulier stellen