De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Dienen

Handen uit de mouwen

De Bosbeskapel is gevestigd in de Vruchten- en Notenbuurt van Den Haag. Een buurt met een eigen karakter en met eigen vragen. De wijkgemeente, in het bijzonder de diakenen, probeert actief en dienstbaar present te zijn. Enkele voorbeelden:

Het maaltijdproject Samen aan tafel, ieder vrijdag. de sozen voor ouderen op dinsdagochtend, donderdagmiddag en dinsdagmiddag ontmoetingen tussen vrouwen uit verschillende culturen

Een impressie van Samen aan tafel

De wijkgemeente en haar leden hebben ook aandacht voor mensen die elders leven, zoals:

» De financiŽle steun aan het werk van Kerkinactie, het diaconale en missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland in binnen- en buitenland

» De maandelijkse wereldwinkel (eerste zondag), waar alle gelegenheid is om eerlijke producten te kopen (Fair Trade).

» Deelname aan oecumenische OntwikkelingscoŲperatie Oikocredit

» Microkredieten (Oikocredit)
Oikocredit verstrekt leningen aan groepen mensen in ontwikkelingslanden die bij banken niet voor krediet in aanmerking komen. Al ruim 35 jaar gaat Oikocredit de strijd aan tegen armoede. Door ondernemende mensen in ontwikkelingslanden in staat te stellen een lening af te sluiten om zelf een beter bestaan op te bouwen. De ervaring heeft ons geleerd dat de meest effectieve en duurzame manier om mensen te helpen is hen de kans te bieden zťlf een menswaardig bestaan op te bouwen.

Voor informatie over actieve of passieve deelname kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de diaconie.