De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws

Jan Eikelboom 25 jaar in Den Haag

Ds. J.C. Eikelboom werd op 25 september 1983 als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk Den Haag-Loosduinen (wijkgemeente Petrakerk). Samen met de wijkgemeente Johanneskapel van de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage ontstond de wijkgemeente Bosbeskapel van de Protestante Gemeente te 's-Gravenhage.
Zondag 21 september 2008 heeft de wijkgemeente dit 25 jarig jubileum op gepaste wijze gevierd.
Een impressie van deze feestelijke dag wordt in dit fotoalbum weergegeven. Met dank aan de fotografen Max Siemelink en Ida Terluin.


Het ochtendgedeelte was vooral bedoeld voor mensen die zich verbonden voelen met de wijkgemeente en zag er als volgt uit:

Jan Eikelboom
Foto: Cubique Den Haag
Bron: website Pastorale Diensten

10.00 uur - Kerkdienst waarin voorging ds. Jan Eikelboom
                 Beluister de kerkdienst
11.40 uur - Formeel gedeelte met enkele toespraken vanuit
                 de gemeente.
                 Beluister de toespraken
12.15 uur - Receptie met gelegenheid om de jubilaris de hand
                 te schudden
13.00 uur - Lunch

Voor het middaggedeelte waren aparte uitnodigingen verzonden naar de relaties van ds. Jan Eikelboom hier in Den Haag en daarbuiten. Gemeenteleden waren ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze Geaarde en geleide fantasie over kerk-zijn in Den Haag anno 2033.

Centraal thema voor het middagprogramma was: Hoe zal het verder gaan met de gemeente van de Bosbeskapel?
Het jubileum van ds. J.C. Eikelboom roept onwillekeurig deze vraag op.
In de afgelopen 25 jaar is veel gebeurd: persoonlijk, kerkelijk en politiek. Wat staat ons te wachten in de komende 25 jaar? Bestaat onze gemeente dan nog? Is de kapel dan een spiritueel centrum geworden waar ieder naar eigen behoefte zijn of haar eigen religie kan samenstellen? Zal de gemeente de vorm krijgen van enkele huiskamerbijeenkomsten, zonder predikant? Of zullen juist de sociale en diakonale activiteiten de toon zetten? ( Lees hier alle inzendingen. )
U merkt al, de vrije fantasie mengt zich moeiteloos met onzekerheden. Tijdens het symposium wilden we onze fantasie laten aarden en leiden. Dat betekende o.a. dat we begonnen met de vraag wat we moeite waard vinden om als geschenk door te geven aan de komende generatie. Bij wijze van oefening hebben we drie activiteiten op deze vraag doorgelicht: het maaltijdproject, de pastorale diensten en het vorige jaarthema 'Ik geloof, wat geloof ik eigenlijk?' . Want als we weten wat volgens ons waardevol is, dan kunnen we ook bezien hoe we dit kunnen koesteren en verbeteren.
We hadden Theo Hettema bereid gevonden om de openingstoespraak te houden.
Daarna heeft Henk Baars (STEK) op interactieve wijze de drie genoemde activiteiten aan de orde gesteld.
Vervolgens kreeg pastoor Wietse van der Velde (Oud-Katholieke Kerk) de gelegenheid om te reageren op onze toekomstfantasie.
Tenslotte mocht jubilaris Jan Eikelboom zijn licht laten schijnen over het thema. Berdine van Bemmel zorgde voor de welkome muzikale onderbrekingen van het gesproken woord.

Het middagprogramma zag er als volgt uit:

14.30 uur - Welkom en opening door David Renkema.
                 Beluister David.
14.35 uur - Een 'geaard en geleid' vergezicht door dr. Theo Hettema.
                 Lees of Beluister Theo.
14:50 uur - Muzikaal intermezzo m.m.v. Berdine van Bemmel
                 Beluister Berdine.
14:55 uur - Henk Baars (STEK) gaf op interactieve wijze drie initiatieven in bespreking:
              * Samen aan Tafel m.m.v. mevrouw Adri van der Zwan
              * Pastorale Diensten m.m.v. mevr. ds. Herma Kamphuis
              * Jaarthema 'ik geloof, wat geloof ik eigenlijk?' m.m.v. dhr. Huibert Oppedijk
                van Veen

                Wat kunnen we van deze initiatieven leren met het oog op de toekomst van
                de kerk in Den Haag?
                Beluister Henk, Adri, Herma en Huibert.

15.55 uur - Muzikaal intermezzo m.m.v. Berdine van Bemmel
                 Beluister Berdine.
16.00 uur - Hoe doen de buren het? Reactie van drs. Wietse van der Velde, pastoor
                 van de Oud-Katholieke Kerk en voorzitter van Haagse Gemeenschap
                 van Kerken
                 Beluister Wietse.
16.15 uur - Reflectie door ds. Jan Eikelboom
                 Lees of beluister Jan.
16.30 uur - Uitslag Prijsvraag
                 Beluister uitslag Prijsvraag en afsluiting.
                 Lees de winnende inzending.

                 Lees alle inzendingen.

16:45 uur - Afsluiting

17.00 uur - Receptie voor genodigden


Van deze jubileumviering is een verslagboek gemaakt wat u hier kunt nalezen.

Heeft u n.a.v. deze jubilieumviering nog vragen dan kunt u deze stellen aan de voorzitter van de kerkenraad Ronald E. Oudshoorn.