De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Locatiecommissie

Digitale kerkdienst

Beste leden en vrienden van de Bosbeskapel,

In de moeilijke weken en maanden van de coronatijd hebben veel kerken en andere organisaties videoverbindingen aangelegd. Plechtigheden, kerkdiensten, concerten, uitvaarten en allerlei andere bijeenkomsten konden zodoende toch door mensen thuis worden gevolgd.
Ook in gewone tijden blijken zulke videoverbindingen van waarde: mensen thuis, of waar ze ook zijn in de wereld, kunnen een bijeenkomst meebeleven via hun computer of telefoon.
In onze protestantse wijkgemeente Zuidwest heeft de Abdijkerk een proef genomen wat betreft zo'n videoverbinding. Het blijkt dat dit zeer gewaardeerd wordt en de mogelijkheden om het kerkgebouw te
verhuren vergroot. Bovendien waren veel gemeenteleden bereid om in de kosten bij te dragen.
Daarom heeft de kerkenraad gevraagd aan de Bosbeskapel en de Shalomkerk om dit ook voor hun kerkgebouwen te overwegen.
Als locatiecommissie van de Bosbeskapel vinden we het belangrijk om met onze tijd mee te gaan en de kerkzaal standaard uit te rusten met een videoverbinding t.b.v. uitvaarten, concerten of andere bijeenkomsten. En natuurlijk ook voor gemeenteleden die bijvoorbeeld de kerkdienst niet meer kunnen bezoeken.
Voor hen kan het fijn zijn dat er naast luisteren (zoals we dat nu kennen) ook een mogelijkheid is om
mee te kijken.
De locatiecommissie gaat er van uit dat er bereidheid is binnen onze geloofsgemeenschap om hier
geldelijk aan bij te dragen. De kosten bedragen ca. dertienduizend euro. Ruim de helft hiervan kan waarschijnlijkvbetaald worden uit verschillende reserves.
Daarom vragen we ieder van u om een gift te overwegen (giften aan onderstaand rekeningnummer zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting). We hopen dat velen bij willen dragen.

U kunt uw gift overmaken naar:

         NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van Diaconie Den Haag Zuidwest
         met de omschrijving: videoverbinding Bosbeskapel

Met een hartelijke groet namens de locatiecommissie,

HansBert Griffioen (vz)
Henk Valstar (kerkrentmeester)
William Stoffer (kerkrentmeester)


Klik hier om terug naar de vorige pagina te gaan