De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Nieuws uit de wijk

19 mei 2024 - Nieuws en mededelingen uit de Wijkgemeente.   (ook te lezen in de Zondagsbrief )

Zondagsbrief

Onderwerpen:
- Kerkenraad
- Predikantenteam
- Liturgiecommissie
- Locatiecommissie
- Wijkdiaconie
- ZWO
- Kerkrentmeesters
- Jeugdkerk
- Overige mededelingen
- Oproepen en hulp vragen
- Nieuwsmedia
- Wijkpredikant


Van de Kerkenraad

Samenvatting interviews visie traject
Er komt een vervolg op de invulling van het visietraject. De locaties kunnen zelf bepalen op welke manier het gesprek met de gemeenteleden zal worden georganiseerd. Gemeenteleden die als voorbereiding hierop, geïnteresseerd zijn in de (anonieme) samenvatting(en) van de interviews, waarmee het visietraject gestart is, kunnen deze opvragen bij: Christiaanscheen@gmail.com
Henk Valstar, scriba PGG wijkgemeente Zuidwest

Verbintenis ds. Jacob Korf
ds. Jacob Korf is vanaf 1 mei 2024 niet meer als interim predikant verbonden aan onze wijkgemeente Zuidwest. U kunt hem vanaf deze datum dus niet meer benaderen voor pastorale zaken. Ds. Korf is wel bereid om tijdens de vakantie van ds. Nel van Dorp (t/m 5 mei) beschikbaar te zijn voor uitvaarten vanuit de Shalomlocatie.
De kerkenraad is ds. Jacob Korf heel erg dankbaar voor zijn enthousiaste inzet voor Zuidwest gedurende het afgelopen jaar.
Henk Valstar, scriba

Naar boven

Van het Predikantenteam

Wilt u een berichtje van overlijden krijgen?
Wilt u een berichtje van overlijden krijgen als er een gemeentelid is overleden?
Meldt u zich dan hiervoor aan bij Sandra den Hollander
T: 06-4183 6659 of E: a.j.den.hollander@outlook.com

Verhuizing, verblijf in ziekenhuis, ziekte of overlijden?
Geef het door!

Predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden weten niet altijd
van ziekte of zorgen, maar willen graag meeleven. Wij krijgen helaas niet vanzelfsprekend door wanneer gemeenteleden verhuizen, in het ziekenhuis terechtkomen of komen te overlijden.
Wilt u ons zelf deze berichten doorgeven?
Dit kan via ds. Sara Dondorp en Sandra den Hollander, kerkelijk werker (met name bij ziekenhuisverblijf, ziekte of overlijden).

Vacature
Het Pastoraal Overleg is op zoek naar versterking. Pastoraat is één van de kerntaken van onze gemeente.
In het pastoraat houden we ons bezig met het onderling meeleven met elkaar in tijden van vreugde, verdriet en zorgen.
Als lid van het overleg denkt u mee over pastoraal beleid, doet u mee met het tweemaandelijkse overleg (meestal op maandagochtend) en doet u bezoeken. Ook zoeken we iemand die bij nieuwingekomenen welkomstpakketjes wil bezorgen. Zo’n pakketje bestaat uit: de laatste editie van Samenklank, de laatste
editie van Kerk in de Stad en een informatiefolder over de Bosbeskapel.
Het gaat om gemiddeld ongeveer 3 adressen per maand.
Meer informatie bij ds. Sara Dondorp of bij Sandra den Hollander.

Naar boven

Van de Liturgiecommissie

Stilte voor aanvang van de Eredienst
Heeft u ook geluisterd naar de dienst van afgelopen zondag?
Misschien zat u in de kerk, of luisterde u thuis naar de dienst, misschien keek u wel via de Livestream...wat een verandering! Verandering zet iets in beweging. Vraagt om een andere kijk op bepaalde zaken. Zo wil de liturgiecommissie uw aandacht vragen om de kerkdienst eens anders te beginnen. Kom de kerk binnen, zoek uw plek in stilte en luister naar het orgelspel. Zo kunt u zich voorbereiden op de dienst. De mensen thuis kunnen luisteren naar het orgelspel zonder geroezemoes van pratende gemeenteleden. Niks mis met praten en ontmoeten.... Dat gaat heel goed na de dienst!
Veranderen? Kunnen we het?
Namens de liturgiecommissie,
Gees Wagner-Visser

Bloemengroet vanuit de Bosbeskapel
Wekelijks staan er in de Bosbeskapel op zondagmorgen bloemen op de Tafel. Na de kerkdienst zullen deze bloemen bezorgd worden bij
mevrouw Gerdien de Jongh Swemer-Kirchner.

Licht aandragen
Iedere zondag wordt aan het begin van de dienst licht aangedragen wanneer we zijn gaan staan nadat de organist voorbereidend orgelspel heeft ingezet. Dit aandragen van licht - we doen dat met de zogenaamde gemeentekaars -markeert het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Graag zouden we een kleine groep gemeenteleden hebben die dat regelmatig om beurten wil doen.
De groep is nu klein en heeft wat uitbreiding nodig. U kunt zich opgeven bij Sandra den Hollander.

Grote-letter liedblad in de kerkzaal
De liturgie is weer zoals we die hadden voordat de coronapandemie in maart 2020 alles veranderde. Dit betekent dat de liedteksten niet meer in het liturgieblad zullen staan. Er liggen daardoor ook weer meer groteletterliedbladen. Ieder heeft dus weer een liedboek nodig. Dat kunt u bij de ingang van de kerkzaal meenemen naar uw plaats.

Iemand blij maken met deze Zondagsbrief
Deze zondagsbrief die u in handen heeft, wordt ook graag gelezen door gemeenteleden die niet op zondagmorgen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn en thuis naar de kerkdienst luisteren. Wanneer u zo iemand kent of iemand anders die 'm best zou willen ontvangen, dan kunt u bij hem of haar een exemplaar van deze papieren zondagsbrief afgeven. Er worden er elke week ruim genoeg gedrukt. Ook kunt u al op vrijdagnamiddag een exemplaar pakken van de stapeltjes op de tafels achterin de kerkzaal wanneer het handig is om de zondagsbrief al vòòr zondag af te geven. Van harte aanbevolen!

Zondagsbrief en liturgieblad
U kunt zich gratis abonneren op de wekelijkse zondagsbrief en liturgieblad, zowel in normale als in grote letter versie. Per e-mail krijgt deze dan op zaterdagmorgen thuisgestuurd.
Druk hiervoor op de knop

Voorganger volgende week
Volgende week zondag 19 mei gaat voor; ds. Trees van Montfoort.

Leven in Gods licht
Dat is het thema dat de Taakgroep Vorming en Bezinning voor de activiteiten van volgend seizoen gekozen heeft. Er zijn activiteiten die ieder jaar terugkeren. Daar zijn wij erg blij mee. Maar we houden ons altijd aanbevolen voor nieuwe activiteiten. Daarom doen we een beroep op anderen die ideeën hebben en misschien bereid zijn om een kring of een andersoortige activiteit op zich te nemen. De Taakgroep is zich ervan bewust dat het soms moeilijk is binnen het thema iets te doen. Dat is niet erg, er zijn nu ook activiteiten die zich niet in het jaarthema laten vangen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het mailadres j.droppert@casema.nl

Naar boven

Van de Locatiecommissie

Hulp bij het kijken naar de eredienst via het internet
Al geruime tijd is het mogelijk om via een stream rechtstreeks mee te kijken naar de kerkdiensten in de Bosbeskapel.
We merken dat het voor sommige mensen lastig is om deze verbinding tot stand te brengen.
Lees dit bericht verder op: Kerk-TV

Bereikbaarheid Bosbeskapel in het Pinkster weekend
De kapel is per auto alleen bereikbaar via de Oude Haagweg. Voor fietsers en zij die te voet naar de kerk gaan zijn er mogelijk belemmeringen in de Goudreinetstraat en Bosbesstraat vanaf de Kornoeljestraat.
Houd hier rekening mee a.u.b.
Lees uitbreide berichtgeving op: Bereikbaarheid

Naar boven

Van de Wijkdiaconie

Vacature Wijkdiaconie
Vanwege het aanstaande vertrek van Gert-Jan de Raad bij onze wijkdiaconie zijn wij op zoek naar versterking.
Er zijn al verscheidene mensen benaderd, maar tot nog toe zonder succes. Is dit mooie ambt van diaken iets voor u, dan horen wij dat graag. Schiet ons gerust aan wanneer u wat meer informatie wenst.

Zondag 19 mei - Toelichting op de collectes

1e collecte

1e collecte: Wijkdiaconie/ Kinderwinkel
De Kinderwinkel is een project van de protestantse wijkgemeente van de Marcuskerk. De Kinderwinkel wil dagelijks een veilige thuisplek zijn voor kinderen en tieners in Moerwijk, een wijk waar kinderen het niet gemakkelijk hebben. In de Kinderwinkel werken twee beroepskrachten en circa 40 vrijwilligers uit de wijk en de kerk met elkaar samen. Het is een plek waar kinderen, tieners en hun ouders/verzorgers van verschillende afkomst en met verschillende (geloofs)overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten.
De Kinderwinkel ontwikkelt tal van activiteiten: kinderinloop, tienerinloop, ouder-kind ochtenden, het bekende tienerrestaurant op donderdagavond,  huiswerkbegeleiding, muziekprojecten, uitstapjes in de schoolvakanties, een zomervakantie week en nog veel meer. De Kinderwinkel: een baken voor kinderen in een woelige buurt.

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. Wijkdiaconie - Kinderwinkel

2e collecte

2e collecte: Kerk in Actie/ Zending Colombia
Theologisch opbouwwerk door Jeannet Bierman in Cali

Dit jaar wordt vier keer gecollecteerd voor het werk van voormalige diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis De Paardenberg, Jeannet Bierman. Zij is werkzaam als docent praktische theologie aan de Universitaria Bautista. Meer informatie is te vinden op Sociaal bewogen predikanten opleiden | Kerk in Actie (www.protestantsekerk.nl) en op haar eigen blog: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/buenaventura-de-stad-waar-iedereen-met-een-oog-open-slaapt/

Graag uw bijdrage overmaken op NL59 INGB 0007 8625 54 ten name van:
Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest o.v.v. KIA-Zending Colombia-J.Bierman


Collectebonnen en gebruik van QR-codes
Naast het fiscale voordeel van collectebonnen is er nog een groot voordeel, t.w. het afstorten van cash geld wordt voor ons steeds moeilijker en vooral duurder. Voor de diaconie een kostenbesparing.
U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag over te maken op bankrekening NL46 INGB 0000 0767 92, ten name van "Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage". Vermeld bij de opmerkingen "Collectebonnen", plus uw naam en het adres waar de collectebonnen naar toe gestuurd moeten worden. U ontvangt de collectebonnen per post.
De bonnen hebben een waarde van € 1,00 per stuk. Ze kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.
Ook kan gegeven worden via de vermelde bankrekeningnummers of met uw mobiele telefoon m.b.v. de aangebeelde QR-codes

Seniorenvakantieweek Hof van Putten 20 t/m 27 juli 2024
Voor de wijkgemeente Zuidwest wordt er weer een seniorenvakantie georganiseerd en er zijn nog plaatsen vrij!!! We gaan weer naar het Hof van Putten, vanwege de mooie locatie en omdat we het ontzettend naar ons zin hebben gehad. Het hotel is prachtig gelegen in een mooi park en vlakbij het centrum van het pittoreske dorp Putten op de Veluwe. We hebben leuke uitstapjes uitgezocht waaronder een boottocht en de traditie ”IJS van Co” houden we er zeker in! Deze reis is voor senioren die niet meer (alleen) op vakantie kunnen of willen. Bent u wel zelfredzaam, is de hoge instap van de bus geen probleem en bent u vitaal genoeg om met de uitstapjes mee te doen? Dan is deze reis het evenement van het jaar! De reissom is € 815,00 p.p. incl. toeristenbelasting en zonder toeslag eenpersoons kamer.
Meer informatie bij Gelske Benraadt tel. 06-4264 185

Bereikbaarheid diaconie Den Haag Zuidwest
Regelmatig wordt de diaconie of een van de diakenen door gemeenteleden aangesproken met bepaalde hulpvragen. Dan blijkt vaak dat de persoon die ons benadert vaak al lang op zoek is naar een antwoord op de hulpvraag. Maar dat hoeft meestal niet. De diaconie heeft namelijk op de website van de Protestantse Gemeente 's Gravenhage Zuidwest een eigen ruimte waar heel veel informatie te vinden is over het werk van de diaconie. U vindt er ook de contactgegevens waarmee u de diaconie kunt benaderen. Het is de moeite waard om, zelfs als u geen hulpvraag heeft, eens onze ruimte op de website te bezoeken. Met het internetadres https://www.denhaag-zuidwest.nl komt u direct op de website van PGG Zuidwest en kunt dan klikken op diaconie.
Van harte aanbevolen! Diaconie PGG Zuidwest.

Wijzigingen bankrekeningen Diaconie
De drie locatie diaconieën functioneren inmiddels alweer enige tijd als één wijkdiaconie, maar tot op heden had iedere locatie diaconie nog haar eigen bankrekening. Vanwege de steeds hogere bankkosten is het de moeite waard om hier kritisch naar te kijken, reden waarom wij in september de bankrekeningen
NL39 INGB 0003 2751 05 en NL16 INGB 0007 6540 99 opheffen.
Aan u het verzoek om ten aanzien van de Diaconie voortaan alleen nog de volgende bankrekeningen te gebruiken:

Giften voor en betalingen aan de Diaconie
Overmaken naar: NL16 INGB 0000 0423 15
t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest.

Giften voor de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Overmaken naar: NL52 INGB 0000 0924 95
t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest.

Collecten eredienst (uw bijdrage aan de 1e en 2e collecte)
Overmaken naar: NL59 INGB 0007 8625 54
t.n.v. Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest.
Bij uw storting graag vermelden voor welke collecte(n) uw gift bestemd is.

Hans Adams, penningmeester Diaconie

Autodienst Bosbeskapel
Bent u slecht ter been en wilt u de kerkdienst bijwonen? Dan kunt u een beroep doen op de Autodienst Bosbeskapel.
U kunt een verzoek tot deelname voorzien van naam en adres mailen naar roald.kjell@gmail.com.
U kunt ook bellen naar 070-4043920.
Bij geen gehoor kunt u uw bericht inspreken. Zeg dan duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en om welke zondag het gaat. U krijgt dan later te horen hoe laat u de betreffende zondag klaar moet staan. Als er meer aanvragen komen dan er chauffeurs beschikbaar zijn, krijgt u daar bericht van en komt u op de lijst voor de volgende zondag te staan. U wordt dan ook weer vooraf op de hoogte gebracht dat u opgehaald wordt. U kunt afspreken tot en met vrijdagavond 19.00 uur.
Ik hoop dat de autodienst weer een mooie bijdrage kan leveren om weer zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar te brengen voor de zondagdienst.
Kjell Wagner

Oproep van de autodienst Bosbeskapel
De autodienst verzorgt al jaren het vervoer van een aantal gemeenteleden naar de kerkdiensten in de Bosbeskapel. Een groep vrijwilligers doet dit bij toerbeurt volgens een rooster. Helaas is een van de vrijwilligers niet meer in staat mee te draaien in het rooster. Als coördinator van de autodienst ben ik namens de collega chauffeurs dringend op zoek naar iemand (M/V) die mee wil draaien met de autodienst. Als u zelf geen gehoor kunt geven aan deze oproep, weet u misschien iemand in uw omgeving die eens in de zoveel weken twee tot maximaal drie gemeenteleden naar de kerk wil vervoeren. U kunt te allen tijde contact met mij opnemen via roald.kjell@gmail.com om u op te geven of een tip door te geven. Namens de vrijwilligers van de autodienst alvast hartelijk bedankt voor de moeite.
Kjell Wagner
Coördinator autodienst Bosbeskapel

Hulp van de diaconie
De Bosbeskapel is een verzamelpunt voor artikelen voor de Voedselbankwinkel, voorheen Kies, de Sociale Supermarkt. Door de beperkingen vanwege corona, zien wij het aantal ingezamelde goederen afnemen. Daarom biedt de diaconie aan om niet bederfelijke levensmiddelen, tandspasta en shampo en huishoudelijke artikelen zoals was- en schoonmaakmiddelen die u aan de Voedselbankwinkel wilt geven bij u thuis op te halen.
U kunt een mail (laten) sturen naar diaconie@bosbeskapel.nl. Zet daar in wat u aanbiedt, uw telefoonnummer en het adres waar de spullen opgehaald kunnen worden. Wij maken dan een afspraak met u. De diaconie Bosbeskapel is benieuwd of deze aanpak er voor zorgen zal dat de Voedselbankwinkel weer regelmatig voorzien zal kunnen worden van de zo broodnodige artikelen.

Naar boven

Van de ZWO-commissie

Spaar postzegels en ansichtkaarten voor Kerk in Actie
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 25.000 euro op.
-  Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
-  Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten want deze hebben geen waarde.
-  Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten, kaarten van Anton Pieck etc.
De moeite waard dus! Het inleverpunt hiervoor is de plastic box bij ingang van de kerk.
Wilt u hier meer over weten? kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Namens GZB en Kerk in Actie hartelijk dank!
De ZWO

Naar boven

Van de Kerkrentmeesters

Bankrekeningnummer
Aan allen die financieel bijdragen,
In de wandelgangen is ons gebleken, dat het niet duidelijk is op welke bankrekeningnummer uw vrijwillige bijdrage moet worden overgemaakt.
De kerk bankiert tegenwoordig bij de Rabobank met bankrekeningnummer:

     Protestantse Gem. 's-Gravenhage (PGG)
     IBAN: NL38 RABO 0373 7207 77


U doet er verstandig aan zelf een periodieke overschrijving aan te maken, dat werkt voor beide partijen plezierig.
De kerkrentmeesters

Nalaten aan de kerk
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.
Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris.
Meer informatie over Nalaten vindt u in de brochure die u in de kerk kunt vinden of op de website: https://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/nalaten-aan-de-kerk.html

Verhuur van zalen in het weekend
De coördinatie van de incidentele verhuur in het weekend ligt bij Hanneke Hiemstra maar wordt
waargenomen door Teun Schotte.
U kunt bij hem terecht voor informatie over het gebruik en de verhuur van de kerkzaal en overige zalen
op weekenddagen.


Contactgegevens:
Dhr. Teun Schotte
Bosbesstraat 5
2564 PA Den Haag
T: 070 - 368 9796
M: 06 - 4156 8260
E: Verhuur Bosbeskapel

William Stoffer

Naar boven

Van de Jeugdkerk

Uitgebreid nieuws over de Jeugdkerk vindt u op de Jeugdpagina van ons cluster Zuid-west.

Naar boven

Overige mededelingen

Zondag 19 mei - De Vitrine
In de hal van de Bosbeskapel staat een vitrine, heeft u daar al eens in gekeken hoe mooi die nu is? Door de Creagroep zijn er dit jaar weer met veel plezier mooie kaarten gemaakt. U hoeft daarom niet ver te zoeken. Er staan in de vitrine naast de versiering ook enkele dozen met Kerst-, Felicitatie-, Beterschap- en Condoleance kaarten.
Afrekenen wat u mee wilt nemen, dat kan via het geldpotje (deze wordt regelmatig geleegd) of met iemand van de Creagroep. Wij helpen u graag. De gehele opbrengst is voor de Bosbeskapel bestemd.
Namens de Creagroep,
Adri van der Zwan

Dinsdag 21 mei - Berichtje van de tuin
Elke dinsdag werken wij in de tuin. Er is veel te doen. De tuin is ook weer open voor bezoekers, vanaf half tien tot twaalf uur.
Kom eens langs om rond te lopen of rustig op het terras te zitten en te genieten met een kopje koffie of thee. We zouden het erg fijn vinden als er nog mensen zijn met plezier in tuinieren die ons zouden willen komen helpen. We zijn een gezellige ploeg en werken hard. maar er is zeker ook tijd voor een praatje bij de koffie.
Namens de tuincommissie,
Gerdien de Jongh Swemer

Dinsdag 21 mei - Creagroep Bosbeskapel
De Creagroep heeft z’n best gedaan een aantal mooie kaarten te maken. Misschien wilt u eens kijken in onze vitrine in de hal. Ook vindt u daar twee mooie porseleinen poppen en andere hebbedingen die te koop zijn. Wie biedt een mooie prijs?
Op de Creagroep Bosbeskapel zitten mensen die elkaar inspireren om creatieve ideeën te verwezenlijken. De één breidt dekentjes voor een goed doel. Ook sokken worden er gebreid. De ander maakt een bruidsjurk voor haar klein kind. De volgende maakt een wandkleed met viltte figuren en de van katoen gebreide beestjes zijn in trek en ook alle soorten ansichtkaarten enz. enz. De opbrengst van de vitrine is voor de kerk.
Samen zijn we in de beginfase voor een patchwork werkstuk met 12 figuren van de dierenriem. Van die figuren gaan we eerst een tekening maken. Dat is nog veel werk. Tal van stoffen in alle kleuren hebben we gekregen en die gaan daarvoor gebruikt worden.
Elke dinsdag zijn we bij elkaar van 10 tot 12 uur. Bij een lekker kopje koffie of thee en wat lekkers. We werken in de Tuinzaal van de Bosbeskapel, waar we goed zicht hebben op de mooie bloemen en planten.
In de grote vakanties gaan we door met de club, want het kan niet gemist worden. We vieren met elkaar de feestdagen en maken met elkaar uitstapjes. Er is weer plaats voor nieuwe leden.
U bent Van Harte Welkom om kennis te komen maken! Namens de Creatievelingen van de Bosbeskapel
Adrie van der Zwan, T: 070-440 0017 | E: a3anazwan@ziggo.nl

Woensdag 22 mei - Beursplein: Hooimadam & Pinksteren
Woensdag 22 mei komen Gees en Kjell Wagner vertellen over hun ervaring met de Hooimadam. Na het uitbreken van de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland, stegen de energieprijzen enorm. Mensen gingen daardoor heel bewust met hun energieverbruik om. Bij het koken werd nagedacht over hoe je gerechten bereidt die lang op een laag pitje moeten sudderen en toen kwam de aloude hooikist weer in de belangstelling te staan. Daar werd een moderne versie van ontwikkeld. Gees en Kjell vertellen hun ervaringen met deze energiezuinige manier van koken.
De Geest van Pinksteren waait, doorademt al wat leeft. Verbindende kracht, adem, wind, leven, gloed, bezielend. Misschien roept Pinksteren bij u nu ook allemaal beelden en gedachten op. Het kan een kunstwerk zijn, een mooi moment in de natuur, een afbeelding of ervaring op een foto of een gedachte op papier.
Mailt u de foto of tekst uiterlijk 25 mei naar ondergetekende a.j.den.hollander@outlook.com.
Op woensdagmorgen 5 juni van 10.30-11.30 zullen alle inzendingen op Beursplein in de Bosbeskapel getoond worden tijdens een PowerPointpresentatie. Dan kunnen we onze gedachten en ervaringen van Pinksteren delen. Zie ook het stukje in Samenklank. Laat u inspireren!
Wilt u ook eens iets vertellen of laten zien of via een workshop met de aanwezigen aan de gang,
neem contact op met Sandra den Hollander, Tel. 06-4183 6659 of a.j.den.hollander@outlook.com
Beursplein is er iedere woensdagmorgen van 10 tot 12 uur op Bosbesstraat 5.
Om 10.30 uur begint de workshop of presentatie. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Van harte welkom!
Namens de voorbereidingsgroep,
Sandra den Hollander

Zondag 26 mei - Cantorij
In het kader van ‘samen kunnen we meer’ wordt iedereen van harte uitgenodigd om eens mee te komen zingen met de cantorij van de Shalomkerk. Speciaal daarvoor komen zij op zondag 2 juni bij ons in de Bosbeskapel zingen. De repetities hiervoor zijn olv Ineke Pieters op zondag 12 en 26 mei, om 11.30 uur tot uiterlijk 12.30 uur in de Bosbeskapel. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er dan geen zangers uit de Bosbeskapel meedoen, dus geeft u vooral op!
Dat kan bij mij, zo meteen na de dienst, of per mail bij Christi van der Hauw jaap-christi@online.nl

Naar boven

Oproepen en hulp vragen

DRINGENDE Oproep commissie van ontvangst
De Commissie van Ontvangst is dringend op zoek naar nieuwe leden. De taken van de commissie bestaan uit het verwelkomen van de kerkbezoekers, het uitreiken van liedboek en liturgie en het collecteren tijdens de dienst.
Voor informatie of aanmelding kunt u een mail sturen naar cbroekema1990@gmail.com of bellen naar
Tel. 070-397 7676.
Connie Broekema

Oproep Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar mensen die 1x per kwartaal de bloemen, op zondag na de dienst, willen wegbrengen.
Bij voorbaat onze dank! Aanmelden bij Lydia Vos T: 070-325 4656

Gezocht: wol en oude kleding
Voor twee activiteiten van LichtDelen (de kerst-/nieuwjaarsviering en Kliederkerk) zijn we op zoek naar bollen wol en oude kleding. De bollen wol mogen alle soorten en kleuren zijn. De oude kleding mag gaten bevatten of anderszins kapot zijn, want we gaan de kleren verscheuren. Heeft u wol of oude kleding en wilt u die aan ons schenken voor onze activiteiten? Dan zouden we daar erg blij mee zijn! U kunt contact opnemen met team LichtDelen via info@lichtdelen.nl of tel. 06-2532 6950.
Alvast bedankt!

Naar boven

Nieuwsmedia

'Samenklank online'
Let op: De abonnementsprijzen voor 'Samenklank' zijn aangepast. zie voor meer informatie: Samenklank

De mei/juni editie van ons wijkblad 'Samenklank' is verschenen.
Wist u dat enkele artikelen van ons wijkblad Samenklank sinds het begin van dit jaar ook via internet te lezen zijn? Elke maand (of twee maanden bij een dubbelnummer) worden het omslagartikel, het predikantenartikel en het interview uit Samenklank op https://denhaag-zuidwest.nl/samenklank.htm geplaatst. De artikelen uit het mei/juni nummer kunt u hier vinden: mei/juni nummer
Zo kunt u ook op de hoogte blijven en een voorproefje van Samenklank krijgen als u geen abonnement heeft. Als u zelf wel al een abonnement heeft, kunt u anderen op de artikelen wijzen. Om de volledige Samenklank elke uitgave te lezen kunt u een abonnement (op papier of via email) afsluiten door uw adres of mailadres door te geven via abonnementen@denhaag-zuidwest.nl of Tel. 070-397 2495.

'Kerk in Den Haag'
Het maandblad "Kerk in Den Haag", editie mei/juni 2024 is on-line beschikbaar.
Op de site van Kerk in Den Haag staan nog veel meer activiteiten dan in het blad zelf passen. De agenda wordt steeds aangevuld. Kijk dus regelmatig!
Klik op de link om de digitale versie van Kerk in Den Haag te lezen.

Naar boven

Wijkpredikant

ds. Sara Dondorp


ds. Sara Dondorp is de predikant van de wijkgemeente Bosbeskapel, behorende tot
de wijkgemeente Den Haag Zuidwest van de Protestantse Gemeente 's-Gravenhage.
Voor wat het pastoraat betreft onderhoudt zij de contacten in het wijkgedeelte ten
noorden van de De Savornin Lohmanlaan, Groen van Prinstererlaan en Houtwijklaan.

T: 070-220 2004
E: predikant@bosbeskapel.nl

ds. Sara Dondorp is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Op andere tijdstippen kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.


Kerkelijk werker

Mw. Sandra den Hollander


Mw. Sandra den Hollander staat als Kerkelijk werker in het pastoraat de Wijkpredikant
bij en zal de meeste pastorale contacten onderhouden in het wijkgedeelte tussen de parken Meer en Bos en Bosjes van Pex, de Laan van Meerdervoort oneven (1059-1629)
en de duinen.

M: 06-4183 6659
E: a.j.den.hollander@outlook.com

Mw. Sandra den Hollander is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Naar boven