De Bosbeskapel

Behorend bij de Protestantse gemeente Den Haag - Zuidwest

Home

Kerkbeheer

Bankrekeningnummers

Wijkrekening Bosbeskapel
IBAN NL78 RABO 0145 5906 07
t.n.v. wijkbeheersraad Bosbeskapel
te 's-Gravenhage


Kerkelijke bijdragen (actie kerkbalans)
IBAN NL38 RABO 0373 7207 77
t.n.v. PGG den Haag
te 's-Gravenhage

  Kerkbalans

Collectebonnen
IBAN NL46 INGB 0000 0767 92
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
te 's-Gravenhage

De bonnen hebben per stuk een waarde van 1,00 en kunnen in alle Haagse PKN-kerken gebruikt worden.
Maak een bedrag in hele euro's over. Vermeld bij het storten uw naam en het adres waar de bonnen naartoe gestuurd moeten worden.
U ontvangt na een paar dagen per post de collectebonnen ter waarde van het gestorte bedrag.Bijdragen/giften aan de Diaconie locatie Bosbeskapel
IBAN NL16 INGB 0000 0423 15
t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest
te 's-Gravenhage


ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
IBAN NL52 INGB 0000 0924 95
t.n.v. ZWO Diaconie Den Haag Zuidwest
te 's-Gravenhage

Collecten eredienst (uw bijdrage aan de 1e en 2e collecte)
IBAN NL59 INGB 0007 8625 54
t.n.v. Collecten Diaconie Den Haag Zuidwest
te 's-Gravenhage


Bijdragen/giften aan het Wijkblad van Den Haag-Zuidwest "Samenklank"
IBAN NL28 INGB 0003 7162 65
t.n.v. Penningmeester Samenklank te Den Haag